ปรึกษาและแนะนำการตลาด

Consult And Lead Marketing

รับปรึกษาการตลาดออนไลน์

ช่วยวิเคราะห์ วางแผน แนะนำช่องทาง พร้อมเทคนิค

เพิ่มกลยุทธ์ ปรับวิธีการให้ดีขึ้นครอบคลุมเหนือกว่าคู่แข่ง

Marketing Consultation

ต้องการเทคนิคด้านการตลาด

รับให้คำปรึกษาปรับโครงสร้างเว็บ และแนะนำระบบต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง SEO การทำอันดับติดหน้าแรก Google
แนะนำวางแผนการตลาดให้ทีมงานของบริษัท และติดตามผลลัพธ์เพื่อปรับพัฒนากลยุทธ์ตลอดเวลา

ราคานี้รวม

  • ราคาแตกต่างกันตามรายละเอียดงาน

เทคนิคการวางแผนการตลาดที่ดี

เข้าใจกลยุทธ์การตลาดที่ใช้

เลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

ขยายโอกาสที่ธุรกิจมุ่งทำการตลาด

เพิ่มกำไร ให้สอดคล้องความคิดสร้างสรรค์และการพลิกแพลง

วางแผนการตลาด นำธุรกิจเข้าไปหากลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด ใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบ สร้างผลลัพธ์ได้จริงอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
ต้องรู้ภาพรวมการทำการตลาด กลยุทธ์ที่เลือกใช้ แตกรายละเอียดแผนงาน ว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อการดำเนินแผนการไปจนจบสำเร็จ
 

ขอกลยุทธ์วางแผนการตลาด! อย่าช้า